– Doradztwo w zakresie prawa pracy.

 

– Wewnętrzne audyty kadrowo – płacowe.

 

– Tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS.

 

– Wdrażanie systemów wynagrodzeń i czasu pracy.

 

– Usługi kadrowo – płacowe.

 

– Szkolenia i kursy z zakresu prawa pracy, m. in:

 

  • Czas pracy w praktyce

 

  • Korekty listy płac, konsekwencje na rozliczenia z ZUS i US

 

  • Od zatrudnienia do zwolnienia – ABC kadrowca

 

  • Naliczanie wynagrodzeń dla początkujących

 

  • Naliczanie wynagrodzeń dla zaawansowanych

 

  • Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnopracnych

 

  • Rozliczanie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

 

  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

  • Świadczenia rodzicielskie i chorobowe

 

  • Szkolenia z Symfonii, Optimy, Płatnika.

 

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego pod potrzeby danej firmy a także szkoleń indywidualnych.